29 noiembrie 2021, 13:56

Cineva de la panoul de control sparge parole la greu…

Evenimentele din ultimii doi ani nu numai că par suprarealiste, dar și se dezvoltă cu viteză amețitoare într-o direcție care încă nu este clară. 


Un prieten de-al meu a glumit că: "De la regimul de auto-izolare, la regimul de auto-distrugere sînt numai șase luni. Dar ce va urma? Chiar e interesant!". Fiți de acord că dacă v-aș fi spus despre realitatea de astăzi acum doi an, nu m-aș fi crezut pe mine însumi. Acest lucru se datorează faptului că realitatea diferă într-un mod diametral opus de închipuirea noastră despre ea.


Între timp, totul se dezvoltă strict conform logicii legii privind relațiile cauză-efect, căci pe ea, după cum înțelegem, nimeni nu a anulat-o. 


Pentru a înțelege esența evenimentelor care au loc, trebuie să recunoaștem acel fapt dificil că noi sîntem "Oamenii Civilizației Noastre", sîntem prădători care ucid toat ce e viu, asigurîndu-ne astfel toate necesitățile noastre vitale. La fel ca vulturii, șerpii, leii și alți prădători, principalul și aproape singurul lucru pe care îl facem este să ucidem materia vie, să o transformăm în carne moartă, ce care o numim bunuri materiale. Tăind copacii, ne construim case; ucigînd animale, ne asigurăm cu hrană și îmbrăcăminte, scoțînd nucleul planetei vii, ne asigurăm cu resurse primare de energie și așa practic în toate. Sîntem o civilizație de prădători care ucide toate formele de viață fără excepție, inclusiv pe noi înșine, numind acest lucru concurență naturală a țărilor și popoarelor.


De fapt, toate realizările noastre sînt o materie mortificată, care cîndva a fost vie. Din cîte știm, așa a fost de-a lungul istoriei civilizației noastre. Am fost învățați să credem că acest lucru este natural pentru noi. Dar, este adevărat acest lucru?


Am învățat cum să facem focul, am inventat roata. Acest lucru, la rîndul său, a dus la crearea unei rețele de drumuri pe toată planeta, dezvoltarea metalurgiei etc., etc.


În paradigma acestei logici, am ajuns la descoperirea electricității cu revoluția sa științifică și tehnologică și cu un progres puternic în dezvoltarea întregului sistem actual de susținere a vieții hidrocarburilor, transferînd metodele de ucidere la scară global-industrială.


Împărțirea întregului volum al materiei moarte ne-a fost oferită de instituțiile financiare: bănci, burse de valori, acțiuni, obligațiuni, contracte futures etc. Știința economică a prevăzut reglementarea distribuției a ceea ce am jefuit de la natură.  Știința tehnică a dezvoltat metode eficiente de ucidere a tuturor formelor de viață, transportul, depozitarea. 
Știința militară a dezvoltat o teorie de strategii și tactici de ucidere a celor asemeni nouă, în școli ne-au învățat toate acestea și așa practic în toate domeniile vieții noastre.


Pentru legalizarea acestui stil de viață, filozofii au creat o teorie a evoluției prin intermediul selecției naturală. Și se pare că pe hîrtie totul este logic, dar, în realitate, prin natura noastră umană noi respingem uciderea oamenilor, de aceea încercăm tot posibilul să evităm războiul, dar nici animale nu ne place să ucidem.


Desigur, există oameni cărora le place să ucidă, dar aceștia sunt oameni individuali, bolnavi mental. Marea majoritate a oamenilor, resping profund crima pentru natura lor. Aceste unități care sînt bucuroase să meargă la război sau la vînătoare, care sunt dornici de scene de violență și moarte - aceștia sunt întotdeauna adulți cu o psihică distrusă. Imaginea creaturilor care mor traumează profund psihicul copilului, ceea ce indică în mod clar că naturii noastre îi sînt dezgustătoare decesele violente.


Acest decalaj grandios între existența noastră reală și natura noastră a fost redat de poeți și scriitori care au glorificat în noi natura supremă a oameni buni. Le-am mulțumit cu generozitate pentru calmarea sufletelor și a psihicului nostru, mîngîindu-i cu atenția noastră, în timp ce ei se scăldau fără griji în razele gloriei lor, continuînd să toarne miere în urechile noastre. Pe cei care ne aminteau de realitatea a ceea ce se întâmplă, îi hărțuiam, lipsindu-i de orice recunoaștere, pentru ca ei să nu ne împiedice să omorîm în liniște tot ceea ce mîinile noastre ar putea atinge, continuînd să ne gîndim la noi ca la niște ființe care cultivă tot felul de oameni buni pe această planetă.


Stabilind astfel o iluzie persistentă a neprihănirii noastre, cu toate dovezile contrare. După ce am ajuns la capătul posibilităților erei petrochimice, cînd resursele planetei au început să  nu ajungă populației în continuă creștere de pe planetă, ne-am pomenit într-o criză naturală și, prin urmare, în pragul unei noi revoluții.


Continuând filosofia selecției naturale, care ne dă dreptul să ucidem tot ceea ce este mai slab decît noi, creăm o nouă teorie, numindu-o transumanism. Această teorie este o continuare a paradigmei unificate a întregii noastre civilizații, dar ținînd cont de dezvoltarea tehnologiilor digitale și genetice moderne. Lumea modernă a intrat în epoca cursei de editare genetică a întregii biosfere a planetei sub controlul digital al inteligenței artificiale. Această etapă a civilizației noastre și-a stabilit scopul de a schimba toate setările de bază ale naturii, inclusiv ale naturii umane. Și în această cursă au intrat toate țările și popoarele în baza vechilor "bunelor" reguli ale concurenței naturale a speciilor, la fel cum cîndva toate țările și popoarele au intrat în cursă nucleară pentru dreptul de a poseda un mace nuclear și, în consecință, dreptul de a fi lider în următoarea eră a dezvoltării civilizației noastre.
Din 2020, toate institutele specializate ale lumii, folosind toate capacitățile lor, deschid non-stop codurile genetice ale tuturor formelor de viață de pe planetă, creând așa-numitele colecții de bio-resurse, care sînt în esență baze de date naționale de informații genetice  a întregii biodiversități.


Deja astăzi avem tehnologii capabile să modifica genomul oricărei forme de viață într-un timp scurt, la cerere comercială sau guvernamentală, schimbîndu-i calitățile în avantajul nostru. De exemplu: un soldat fără sentimentul de frică, un lucrător care nu se simte obosit, o femeie cu libidou hipertrofiat etc.


Și aceasta nu este ficțiune – aceasta este realitatea noastră actuală, confirmată și promovată în orice mod posibil de către top-managerii acestei industrii, cu sprijinul direct al președinților tuturor țărilor și guvernelor lor. Sînt organizate conferințe deschise cu participarea înalților funcționari, unde se raportează despre realizările trecute și viitoare ale ingineriei genetice. Guvernele îi laudă și îi grăbesc, promițînd tot felul de sprijin financiar și administrativ. Lumea ar trebui să devină extrem de convenabilă nouă în cel mai scurt timp posibil – iar noi, după cum arată întreaga noastră istorie, sîntem în esență prădători.


Ucigînd metodic toate ființele vii de pe această planetă, trecem la continuarea naturală a întregii logici a civilizației noastre - uciderea noastră totală ca specie homo sapiens. Figurativ vorbind, am creat un monstru global - sistemul nostru de susținere a vieții, al cărui pîntec necesită tot mai multe victime. Și această victimă, se pare, sîntem noi ca specie.


Vechea epocă petrochimică rămîne în trecut, rezistînd lent energiei ideii transumanismului tânăr și, prin urmare, extrem de ambițios, care a proclamat un paradis al modificării genetice sub controlul digital al AI - un înlocuitor al lui Dumnezeu creat de om. 


După cum știe toată lumea: nu există Paradis fără Dumnezeu. Transumanismul proclamă deschis Homo sapiens ca o formă de viață depășită, în timp ce drept purtător al inteligenței suoreme pe această planetă vede o anumită formă numită "Homo Deus" în  noua tehno-religie Dataism. În ea este înlocuită libertatea omului de a exprima informații cu valoarea informațiilor în sine, iar "Homo Deus" este doar purtătorul lor.


"Homo Deus" este o combinație între robot și materie modificată genetic sub controlul inteligenței artificiale, în care materiei biologice i se atribuie rolul unui mediu nutritiv. Homo sapiens ocupă un loc onorabil în fauna diversă a planetei.


Aici cercul acestei civilizații s-a închis și nu există nici o modalitate de a rezolva această problemă, așa cum se spune, nici prin  rebeliune, nici prin constanță. Dar există o cale de ieșire. Toate problema civilizației noastre a fost profund gîndită și a fost elaborată o soluție – ea se află într-o paradigmă fundamental diferită de imaginare a rolului său pe această planetă.


Se deosebește fundamental de omul-prădător și corespunde pe deplin naturii noastre naturale. Ea ste descrisă în seria de cărți "Cedri care sună din Rusia", se bazează pe ideea sintezei naturale a energiei vieții în ciclul tuturor formelor biologice de bază ale acestei planete și este fundamental diferită de existența prădătoare a omului în natură.


Dezvoltarea ulterioară a omului în acest concept se bazează pe înțelegerea și implementarea legilor existenței cosmice și moleculare a materiei vii și a omului ca purtător principal al rațiunii planetei Pămînt. Pe ideea dezvoltării permanente în beneficiul tuturor, cu o strategie infinită de dezvoltare a omului și a întregului său habitat.


Voi termina această narațiune cu poezia lirică a lui Esenin. Versurile au fost întotdeauna un confort pentru noi în tulpina totală a nervilor în jocul rațiunii cu conștiința sa:


Pământul este o corabie!


Dar cineva dintr-o dată


Pentru o viață nouă, o nouă glorie


Direct în furtuni și viscole


A îndreptat-o maiestuos.


Ei, care dintre noi pe marea punte


Nu a căzut, nu a vomitat și nu a înjurat?


Sînt puțini, cu suflet experimentat,


Care a rămas de neclintit în clătinare.


Autor: Валерий Катрук
Comentarii

Nu sunt comentarii