29 ianuarie 2018, 16:23

Capitalismul și Socialismul

Economia popoarelor a fost mereu diferită fiindcă vremurile sunt diferite.Dar neschimbat ete faptul că interacțiunea dintre oameni face fluxul banilor.Cu inceputul revoluței industriale au apărut acele două mari sisteme politic ideologice care au schimbat vectorul mentalității popoarelor.

Două mari puteri precum Capitaismul și Socialismul au facut ca lumea să fie bi-polară.Aceste sisteme au apărut în conradicție una cu alta,fiindcă țelurile erau diferite.Capitalismul are tendință de stabilitate economică iar Socialismul spre stabilitatea păturilor sociale.În filosofia făcută de Karl Marks,oamenii cîte marfuri produc cu aceia și există și astfel politica socialistă se baza pe planificarea lucrului și produselor.O altă parere contrară era promovarea antreprenorilor,care prin concurență lucrează pentru rezolvarea problemelor economice.Aceștea produc mărfuri pentru consumatori iar un procentaj din roadele lucrului lor să mearga în bugetul statului.În rezultat aceasta era un teren de joacă financiară dintre biznesul mic și monopol.Formula economică este .

Manipularea cu resursele financiare deosebește politica economică bună și rea.Iar resursele umane fac aceste resurse financiare.Idealul economiei este ca ea să funcționeze  pentru folosul sistemului uman.Aceste două sisteme au făcut concluzii particulare de plusuri si minusuri.La moment noi trăim  într-o lume multilatereală de valori.Iar capitalismul cît și socialismul au dreptul de existentă.Roosvelt spunea iar K.Marks avea o citată precum . Așadar Nu trebuie sa distrugem sistemul in care trăim dar a fi spre folos de a-l face mai bun.

 Comentarii

Nu sunt comentarii