19 июля 2012 г., 20:16

La noi sunt decoraţi, în Israel sunt condamnaţi… iată şi diferenţa între noi şi ei.Citind ziarul Timpul am atras atenţia la un subiect destul de interesant. Două articole care la prima vedere nu au nimic comun, dar dacă le analizezi mai ştii… poate găsim şi lucruri care ne deosebesc de alte popoare ale lumii ce trăiesc în bunăstare şi într-o societate cu adevărat democratică.

Primul articol: Încă un fost premier condamnat la închisoare - http://www.timpul.md/articol/inca-un-fost-premier-condamnat-la-inchisoare-35329.html

Al doilea articol: Ministrul Bumacov vrea „Ordinul Republicii” pentru Sangheli http://www.timpul.md/articol/ministrul-bumacov-vrea-ordinul-republicii-pentru-sangheli—35523.html

 

Ce au în comun aceste două articole? — În ambele articole se discută despre prim-miniştrii, israelian Ehud Olmert şi al Republicii Moldova Andrei Sangheli. Încă o asemănare este că ambii sunt foştii. Iată c-am asta este toată asemănarea.

Acuma aş dori să ne oprim mai detaliat la diferenţa dintre aceste articole. În cazul premierului israelian, tribunalul districtual din Ierusalim l-a găsit vinovat de corupţie. Iar la noi fostul premier este propus pentru conferirea Ordinului Republicii pentru „activitatea prodigioasă în instituţiile statale, dezvoltarea infrastructurii socio-economice şi înaltele-i calităţi profesionale, care i-au adus stima şi respectul colectivului de muncă, inclusiv a celor care îl cunosc”. Nimic nu se spune despre merite excepţionale.

Urmărind comentariile cititorilor aş putea constata faptul că dacă în locul lui Ehmud Olmert era să fie înscris numele lui Andrei Sangheli, atunci poporul era să zică că iată şi în RepublicaMoldovaa venit dreptatea la putere, dar cu regret la putere este dreapta, dar nu dreptatea.

Pentru mine nu contează ce legi a încălcat fostul premier israelian că a fost găsit vinovat, pentru mine mult mai mult contează faptul pentru ce merite i se conferă distincţia supremă unei persoane contraversate. Nu pot învinui pe nimeni fiindcă nu sunt procuror, dar ca cetăţean al acestei ţări îmi rezervez dreptul de a cere Preşedintelui Timofti să se gîndească bine înainte de a pune semnătura pe decretul de conferirere a distincţiei fostului premier moldovean.

 

Şi încă ceva, de 20 de ani Vă bateţi joc de distincţiile statului. Fiecare Preşedinte, fie el ales sau interimar, împărţiţi ordine şi medalii cu sacul în stînga şi în dreapta, pentru merite şi pentru ochi frumoşi. Mihai Ghimpu numai a devenit interimar a şi început a împărţi odine. Pentru mine şi în ziua de astăzii rămîne o enigmă, pentru ce merite deosebite a fost decorată cu distincţia supremă a Republicii Moldova Elena Zamura, redactor-şef al ziarului „Alianţa „Moldova Noastră». Ce faptă «eroică» e scrisă în palmaresul d-ei, că Preşedintele interimar de atunci a apreciat-o ca pe una deosebită, ca cea mai bună între cei mai buni? De fapt atunci au fost decoraţi foarte mulţi cetăţeni care au primit acest Ordin numai după criterii politice.

În RepublicaMoldovamai avem şi alte ordine şi medalii. De exemplu: »Ştefan cel Mare», „Bogdan Întemeietorul”, »Ordinul de Onoare», »Gloria Muncii», »Recunoştinţa Patriei», »Meritul Militar», »Pentru Vitejie», »Meritul Civic», »Mihai Eminescu», »Nicolae Testemiţanu», »Credinţă Patriei», clasele I, II şi III, oare aceste distincţii nu pot fi folosite drept recunoştinţă din partea statului pentru «dăruirea de sine» pe care au întreprins-o cei medaliaţi pentru prosperarea Republicii Moldova?

 

Sincer îmi pare rău  pentru acei deţinători ai Ordinului Republicii, care cu adevărat l-au meritat, care au riscat cu viaţa lor pentru această ţară, care şi-au pierdut viaţa apărînd integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova, care cu adevărat au apărat interesele statului şi au întreprins măsuri pentru creşterea bunăstării cetăţenilor ei, cei care cu dăruire de sine au contribuit întru binele statului, fiindcă cineva le diminuiază meritele lor faţă de Patrie. 

 

Mai are oarte vre-o valoare aceste distincţii?

Articolul 13, al legii Nr. 1123 din  30.07.1992. »Ordinul Republicii» este distincţia de stat supremă şi se conferă  pentru merite excepţionale în toate domeniile de activitate întru binele Patriei şi al omenirii.

Aş dori să-mi explicaţi şi mie care sunt meritele excepţionale a celor decoraţi de Preşedinţii RepubliciiMoldova?

Prin asta şi ne deosebim de cei care trăies într-o societate liberă şi democratică. Acolo pe cei ce încalcă legea îi condamnă la ani grei de închisoare, iar la noi îi decorează!

La noi ca să primeşti ordine din mîna Preşedintelui, e destul să fii alături de el încampaniaelectorală. Ruşine d-lor Guvernanţi!


Ещё от автора Veaceslav Burlac


Комментарии

Нет коментариев


2 mb
This page was created in 0.0409 seconds