24 июля 2012 г., 20:14

La sfat cu Vitalie Marinuţa, Ministru al Apărării sau cine are nevoie de off-lin-ri?

Pe 21 iulie am participat la un off-line cu participarea d-lui Vitalie Marinuţa, Ministrul Apărării al Republicii Moldova. Invitaţia am primit-o pe un site de socializare, pentru ce şi le mulţumesc atît organizatorilor cît şi personal lui Eugen Luchianiuc.
Pentru mine tot ce se petrece în armată nu este ceva nou. Datoria faţă de Patrie eu mi-am onorat-o. Dar iată că ceilalţi invitaţi la off-line nu ştiu care e gustul terciului ostăşesc, ce-i asta un ordin al comandantului, unde doarme un ostaş în termen, cum îşi petrece timpul liber, cum este pregătit pentru că să devină în primul rînd un bărbat adevărat şi un străger al PATRIEI. Anume din această cauză Domnia Sa, Vitalie Marinuţă, Ministrul Apărării, pe parcursul a 5 ore a încercat să fie un «ghid» prin Armata Naţională. Am să anticipez puţin şi pot să vă declar că, d-ul Ministru Marinuţa a susţinut examenul cu brio.
Totul a pornit de la o mică exursie prin Brigada 2 de infanterie motorizată «Ştefan cel Mare «. D-ul Ministru însoţit de către comandantul unităţii, loc.colonel Mihai Olaru, ne-a arătat condiţiile în care îşi îndeplinesc datoria de soldat ostaşii acestei unităţi. Începînd cu clasele de instruire, cantină, săli de relaxare etc. Un fapt de care am fost plăcut surprins este că, pe teritoriul unităţii activează şi un lăcaş sfînt. Din cele spuse am aflat că biserica “Sfantul Mucenic Victor” activează de aproape 3 ani. Anume cu ajutorul bisericii, se depune efortul pentru a aduce pacea în sufletele ostaşilor în termen. Din timpurile străvechi cu ajutorul credinţei şi a bisericii cei ce aveau arma în mînă, Îl aveau şi pe Dumnezeu în suflet. În rest pot spune convins că, situaţia în care se află Armata Naţională este una dezastruoasă din punc de vedere a dotării. Paturile pe care dorm militarii sunt încă din vremea Sovetică, mai bine zis cred că sunt încă de la Stalin, cearşafurile tot din acea vreme se utilizează, reparaţii în cazarme cred că nu s-a făcut de la Papură Vodă, iarăşi aş dori să menţionez că aceste probleme nu se înlătură din cauza lipse de finanţare. De ce fel de dotare a Armatei Naţionale putem discuta dacă pentru alimentarea unui ostaş se alocă 18 lei/zi. A încercat cineva din bărbaţi să mănînce acasă de doar 18 lei? Vă dau asigurări că peste 3, maximum 5 zile, veţi simţi o slăbiciune fizică, dar statul nostru cu suma dată menţine cu alimentaţie pe cei care sunt la straja ţării. Mi se pare că pentru hrana condamnaţilor în penetenciare se foloseşte o sumă mai mare. Unde este dreptatea în această ţară?
Ce fel de Armată ne dorim noi? Una de formă sau efectivă? Anume aşa întrebări le adresa d-ul Ministru nouă. Straniu nu… ? Din start credeam că noi vom fi cei care pun întrebări celui care conduce armata ţării, dar pînă la urmă d-ul general ne întreba pe noi. Voi ca cetăţeni ai acestei ţări ce armată vă doriţi? Una funcţională, care în orice moment ar putea da ripostă la orice tentativă de agresiune împotriva statului nostru sau una care este doar de formă pe hîrtie şi doar pentru parade? Ca orice cetăţean al Republicii Moldova noi ne dorim o armată dotată cu echipament modern, cu noi tehnologii informaţionale etc. Dar situaţia reală este cu totul şi cu totul diferită.
Concepţia securităţii naţionale a fost aprobată în 2007 şi a servit drept bază împreuna cu Lista pericolelor şi ameninţărilor în adresa securităţii RM (aprobată în 2010) pentru dezvoltarea Strategiei Securităţii Naţionale (aprobata de Parlamentul RM anul trecut). Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova serveşte drept bază pentru elaborarea politicii de stat în domeniul securităţii naţionale, actelor normative corespunzătoare, pentru optimizarea structurilor de administrare şi organizare a activităţii organelor de asigurare a securităţii naţionale. Aceste documente au fost elaborate pentru prima dată în RM în cadrul procesului numit Analiza Strategică a Apărării. A mai ramas un document de elaborat şi de pus în practică — Strategia Militara Nationala. Iar aici e problema. În baza acestui document, fiecare militar va şti ce se cere de la el şi care va fi remunerarea muncii lui.
La capitolul dat d-ul Ministru încearcă să urnească acest car împotmolit în nămolul indiferenţei guvernărilor faţă de armata proprie. După cum a declarat d-ul Marinuţa: — Dacă un popor nu poate hrăni propria armată, atunci fără îndoială v-a întreţine o armată străină! Tot în acest context aş dori să remarc că, în urma discuţiilor cu alţi ofiţeri ce ne însoţiau, am văzut în aceşti feciori ai neamului adevăraţi patrioţi. Bărbaţi devotaţi datoriei faţă de Patrie. Această echipă încearcă cu acea finanţare de 0,27% din PIB să facă faţă la toate necesităţile curente. Dar ce poţi face cu 250 mln. lei? Cînd cea mai mare parte a bugetului se alocă la retribuirea muncii. Într-o ţară normală pentru apărare se alocă circa 2% din PIB. Dar după cîte am înţeles dacă finanţarea va rămîne şi în anii urmnători la acest nivel, atunci în cel mult 7 ani rămînem fără Armată Naţională.
Pe durata a celor 5 ore de discuţii s-a încercat să obţinem răspuns la mai multe întrebări, pe diferite teme şi subiecte diferite.
… Ce aţi dori să schimbaţi în Armata Naţională? — Răspuns care m-a surprins: — TOTUL!
… În ce relaţii sunteţi cu prim-ministrul Filat? — Un răspuns militar: — ŞEF — SUBALTERN!
… Care este atitudinea D-ră, la faptul că SIS-ul este de 10 luni fără director? — Un răspuns al unui cetăţean de rînd: — NEGATIV! Dar în acelaşi rînd, chiar şi dacă o instituţie al statului rămîne fără conducător, ea nicidecum nu rămîne fără conducere.
… Pentru ce este nevoie de preoţi în armată? — Un răspuns mai degrabă a unui psiholg: — În armată sunt încorporaţi ca de obicei tineri care soarta nu le-a oferit multe în viaţă. Sunt din familii nevoiaşe, tineri crescuţi fără tutela părinţilor, tineri fără posibilităţi financiare a părinţilor, în multe cazuri chiar şi cu tineri mai puţin cărturari. Din aşa tineri fără ajutorul bisericii nu educăm bărbaţi adevăraţi!
… Pentru ce a fost nevoie ca Armata naţională să vîndă armament altor state? — Un răspuns mai degrabă a uniu economist: — Armata Naţională are armament şi muniţii la care trece termenul de exploatare. În cazul în care nu le vindem, vom fi nevoiţi să căutăm surse financiare enorme ca să le neutralizăm. Aşa că din punct de vedere economic, comercializarea acestui armanent este mai benefică pentru Republica Moldova decît să le ţinem în depozite.
… Ce mai facem cu Aeroportul Internaţional Mărculeştiul? — Un răspuns al unui manager: — Aeroportul Internaţional Mărculeşti corespunde tuturor criteriilor necesareare pentru un aeroport low-cost. Are vamă, grăniceri, două piste, clădirea aeroprtului, toată infrastructura etc. Avem nevoie de o investiţie de circa 2 mln. Euro şi acest aeroport poate primi orice tip de navă aeriană. În aşa condiţii Republica Moldova ar putea să se interconecteze absolut la toate aeroporturile din Europa şi chiar la cele din Asia.
… Ce nave aeriene are în dotare Ministerul Apărării? — Şase avioane de vînătoare MIG-29, care nu s-au ridicat de la sol foarte demult şi cîteva elicoptere de tip MI-8 care la momentul dat sunt închiriate de ONU în misiunile de menţinere a păcii din Afganistan.
… Cine este partenerul cu care Ministerul Apărării are cele mai strînse legături în domeniul militar? — Cea mai bună cooperare o avem cu SUA prin intermediul diverselor programe de training şi susţinere tehnică. Prin intermediul acestor programe am educat foarte mulţi militari, inclusiv şi eu, care astăzi sunt la conducerea Armatei Naţionale şi nu numai. Deasemenea este România, care ne oferă anual peste 100 de burse militare. Parteneriuatul Moldova -NATO, are cele mai multe realizări la moment. Nimicirea colectarea şi evacuarea pisticidelor, dezamorsarea armelor şi a muniţiilor. Consultările în diferite domenii militare. Pregătirea ofiţerilor, subofiţerilor, sergenţilor şi chiar a ostaşilor peste hotarele ţării. Participarea militarilor moldoveni în misiunile de menţinere a păcii. Iată acestea sun unele din domeniile unde Republica Moldova, prin intermediul Armatei Naţionale întreţine legături cu NATO.
… Care este viitorul Armatei Naţionale? — Un răspuns al unui optimist: — Sunt convins că va fi adoptată o nouă Concepţiei a Securităţii Naţionale, sa va mări bugetul Ministerului Apărării pînă la 0,5% din PIB, ca mai apoi anual cu un adaos de 0,1% annual, în aşa mod să ajungem la 1% din PIB alocat pentru apărare. Trecerea Armatei Naţionale la sistema de contract. Asigurarea militarilor cu spaţii locative. Dacă dorim să avem în viitor o Armată Naţională, este necesar să îndeplinim aceste măsuri. În caz contrar ea viitor nu are.
… Care sunt scopurile pe care vi le puneţi? — Un răspuns ferm şi convingător: — Să reformez cu adevărat Armata Naţională. Pentru aceasta avem dorinţă şi echipa de profesionişti care cu dăruire de sine îşi vor depune toate eforturile pentru ca obiectivele şi scopurile puse să fie îndeplinite.
Întrebări au fost foarte multe. Au fost tot atîtea răspunsuri. Nici o întrebare fără răspuns şi nici o neglijare sau eschivare. O discuţie deschişă şi liberă. D-ul Vitalie Marinuţa a lăsat impresia unui simplu cetăţean, fără epoleţi şi de parcă a uitat că este un demnitar de stat în funcţia de ministru. Cu adevărat un ministru din popor, un ministru pentru popor.
După acest off-line, mă întrebam cine a avut nevoie de această întîlnire neformală cu bloggerii (de fapt eu nu mă consider în aşa ipostază)? D-ul Ministru? Bloggerii? Sau societatea civilă? Analizînd tot ce s-a petrecut şi ceia ce se scrie pe bloggosfera moldovenească, mai de grabă interesul pentru acest off-line o are societatea civilă. Ministrul a stat la sfat cu bloggerii, iar cei ce citesc îşi fac impresia despre acest ministru, despre situaţia din Armata Naţională despre faptul cum vede viitorul Armatei Naţionale cel ce îl conduce, care este situaţia reală la momentul dat etc. Aşa că stimate cititor ai toată libertatea de a analiza ce şi cum se petrec lucrurile în armata Republicii Moldova.
P. S. Recitind acest articol, pînă la urmă mi s-a făcut o impresie că e o odă dedicată ministrului Vitalie Marinuţă. Am încercat să recapitulez cele întîmplate şi auzite la acest off-line. Evident oricine dintre noi, oamenii, avem şi calităţi negative, poate la unii mai multe, la alţii mai puţine, dar mie totuşi mi s-a făcut impresia că d-ul general a fost sincer cu noi. Îşi face datoria faţă de Patrie la cel mai înalt nivel, ca un soldat adevărat fără eschivări şi avînd răspunsuri la orice întrebare ca un ofiţer, cu capul sus şi demn de faptul că este ostaş al acestei ţări, cu numele Republica Moldova.

Ещё от автора Veaceslav Burlac


Комментарии

Нет коментариев


4 mb
This page was created in 0.0395 seconds