13 декабря 2012 г., 11:42

Fața adevărată a dlui Hotineanu. Din ce cauză Prim-ministrul Filat nu ”vede”, ceea ce fac ”oamenii lui”…?Ieri am primit o scrisoare din partea unui grup de lucrători medicali de la Spitalul Clinic de Psihiatrie.

Am să fac publică conținutul acestei scrisori…

Stimate domnule Veaceslav Burlac!

Apreciindu-vă ca un blogher deschis, intolerant nedreptăților, consecvent în lupta pentru o societate sănătoasă și cunoscînd atitudinea dvs față de inadmisibilă creștere a fenomenului corupției în țara noastră, dorim să Vă facem cunoștință cu adresarea colectivului Spitalului Clinic de Psihiatrie către directorul ei, d-l Mihail Hotineanu.

Confirmăm, că totul ce este descris în totalmente corespunde adevărului. Pe parcursul la mai mult de doi ani au fost săvîrșite multe fărădelegi în spital, care au la bază un singur țel – îmbogățirea personală a cîtorva oameni, A fost și furtul tehnicii sub formă de metal uzat, și furtul lemnelor tăiate ilegal din parcul spitalului, procurarea pentru alimentarea bolnavilor a cărnii interzise în alte țări la prețuri nejustificat de mari, ce cum și aera de așteptat a condiționat o erupție de boli intestinale în spital. M. Hotineanu și complicii săi au mers chiar și la distrugerea monumentelor de arhitectură pentru a fura scări fără preț, fiind obiecte de artă turnate din fontă albă, a fost și cheltuială fără de capăt pentru premiere și ”ajutoare materială” a apropiaților și rudelor d-lui M. Hotineanu.

Însă cel mai strigător este tot ce ține de experimentarea pe oamenii vii, fapt descris în presa națională și internațională, ca consecință, a fost totuși deschis dosar penal pe acest caz.

De fiecare dată ”gașca” d-lui M Hotineanu a scăpat basma curată avînd acoperire din partea celor de sus. Înțelegînd, că și de această dată d-l Hotineanu va apela la ”apărătorii” suspuși ai săi pentru a mușamaliza dosarul penal proaspăt deschis, Vă rugăm să contribuiți la publicarea adresării colectivului.

Cu mult respect, din partea colectivului Spitalului Clinic de Psihiatrie…

Numele celor ce au semnat această scrisoare din pricini obiective nu pot să le public, dar în caz că organele abilitate, aici mă refer la Procuratura Generală, se vor autosesiza pe marginea acestui fapt sun disponibil să ofer copia acestei scrisori.

Așa dar, ce avem în cazul dat? Un director de spital, familia căruia coincide cu cea a fostului Ministru al Sănătății, actualmente chiar Președinte al ” Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie” din Parlamentul Republicii Moldova. Din cîte am mai aflat chiar sunt și rude, verișori. Tot din discuția cu unii angajați de la Spitalul de Psihiatrie am mai aflat că actualul director a angajat la serviciu rude și prieteni în posturile de conducere și de răspundere materială și financiară din cadrul spitalului. Mi s-a comunicat că asemenea scrisori au fost expediate în adresa a mai multor organe de resort, în fracțiunile parlamentare, în adresa Președintelui Nicolae Timofti, Președintelui Parlamentului Marian Lupu, dlui Chetraru director al Centrului Național Anticorupție dar cu regret nimeni nici nu încearcă să discute cu un colectiv întreg de OAMENI.

Tot din presă am aflat că Procuratura Generală a intentat un dosar penal pe marginea cazului de experimentare a medicamentelor în această instituție, care a fost remis Centrului Național Anticorupție. Să sperăm ca dul Chetraru are să aibă coloană vertebrală verticală și nu are să permită ca acest dosar să fie ”clasat” din lipsa de probe sau alt motiv care de obicei se mai găsesc atunci cînd este vizat vre-un demnitar de stat sau vre-o rudă a acestuia. Este oare în acest stat vre-un Procuror sau anchetator care să poată duce la bun sfîrșit vre-un dosar în care sunt probe suficiente ce demonstrează vinovăția celor care au semnat inițierea acestor experimente, cît și a celor ce le-a executat? Sper ca condamnați în acest dosar să fie nu o soră medicală sau vre-un medic care nici nu a lucrat în acest spital, dar acel sau acei care au semnat contractul, acei care au întrat ilegal în posesia sumelor de bani pentru îndeplinirea ”comenzii” etc. Fiindcă la noi în Republica Moldova este posibil orice.

Prim-ministrul Republicii Moldova întreprinde nenumărate vizite peste hotarele țării, primește în ospeție mari demnitari din întreaga lume, dar nicidecum nu reacționează la fărădelegile care le comit așa numiții ”oamenii din suită” în țara pe cae o conduce? Oare dlui nu își pune întrebarea, cum va lămuri în campania electorală faptele enumerate mai sus? În acest context ași adresa niște întrebări Domniilor Sale Prim-ministrului Filat, ministrului sănătății dlui Usatîi, Procurorului General dlui Zubco și evident directorului Centrului Național Anticorupție, dlui Chetraru:

Cine a decis ca să fie supuse la experimente circa 280 de pacienți a Spitalului de Psihiatrie? Cine se crede Dumnezeu în acest stat că decide soarta oamenilor?
Din ce cauză în contabilitatea Spitalului de Psihiatrie au fost transferați doar 400 dolari SUA din cei 55000 $ conform contractului?
Care au fost criteriile de selectare a celor ce au primit premii și ajutoare materiale în cadrul Spitalului de Psihiatrie?
Cine a decis vinderea tehnicii (tractor) aflat în stare bună la metal uzat? De fapt acest tractor și în timpul de față ”muncește” în comparație cu alții pe cîmpurile Moldovei…
Cînd Domnia Sa Vladimir Hotineanu totuși va fi disponibil pentru mass-media din Republica Moldova să deie lămuriri vis-a-vis de toate ilegalitățile comise de verișorul acestuia care a fost numit de dumnealui în funcția de director al Spitalului Clinic de Psihiatrie de către?
Din ce cauză ministrul Usatîi nu cere formarea unei comisii ministeriale pentru elucidarea tuturor cauzelor de corupție și depășire de atribuții în cadrul instituției sus vizate?

De fapt întrebări sunt mult mai multe decît răspunsuri. Vrea dul Prim-ministru, sau nu, odată și odată va fi nevoit să deie lămuriri cetățenilor din ce cauză nu a avut curajul să se debaraseze de așa tipi precum sunt Hotinenii. Aceste fapte sunt în auzul lumii, cărora nicidecum nu le poți astupa gura…

Funcțiile cum vin așa și se duc, ca apa Nistrului. Dar ce facem cu omenia și demnitatea dle Prim-ministru?


Ещё от автора Veaceslav Burlac


Комментарии

Нет коментариев


2 mb
This page was created in 0.0327 seconds