30 august 2013, 14:56

Despre Moldova lui Dorian Furtună și Ideea Moldovei Unite – erezie, utopie sau piatră de temelie?

Niciun prooroc nu se cinstește in patria sa – zicală moldovenească.


Ideea Moldovei Unite pare la prima vedere un gînd pierdut in timp, ceva depasit de actualitate, unul extremist, imperialist, sau orice alt etalon care depașește rațiunea. O idee geneală, sau un gînd năstrușnic ?

Pe de altă parte dacă ar fi să privim atent ciclurile istorice – sînt lucruri care se repet, sau revin pe albia rîului. Probabil ca orice proces social, politic, cultural se asemeana unui organism uman. Are un inceput și un sfîrșit, are perioada de cadență maximă și perioade descendențe.

In contextul in care vorbim tot mai de integrare europeana, de aderarea la o structură economică și politică mai mare, despre Romania Mare etc., nu văd motive sa nu privim cu mult mai atent unele procese care ar putea schimba radical cursul dezvoltarii Republicii Moldova.

Să nu uitam că traim intr-o perioadă în care functionarii europenii au inceput un “razboi” impotriva statelor naționale. Oficialii de la Bruxelle utilizeaza termeni precum regionalizare, integrare, Stat Federal European. Numai contează dacă esti portughez, german sau austriac, – standartizarea programelor economice, financiare, condiții de import – export, vinzari etc.

Oare cum ar arata harta Moldovei, intr-o Uniune Europeana ? !

Romania Mare vs MOLDOVA MARE !!!

Poate încercam sa ne recîstigam dreptatea istorica ?

Idei sunt multe. Oameni care sustin acest current au argumente serioase, motivante si in acelasi timp nu par deloc radicale.


Important este ca oamenii care cred in ideea unui popor moldovenesc, reintegrat teritorial, sau partial prin program economice si administrative, sunt personae rationale.


Unul din ei este Dorian Furtuna care vine cu argumentele sale

Autor Dorian Furtună


Cine are interes, ar putea face cunostinta cu unele idei scrise de el, mai jos,și dacă să vă spun sincer acest tinăr prooroc cu lucrările sale lasă în urmă o parte din batrînii de la Academie de Știinte din Republica Moldova , o mare parte care numai mimează procesele care se petrec în țară.Pascaru N


Ideea Moldovei Unite – erezie, utopie sau piatră de temelie?

Autor Dorian Furtună


[caption id="attachment_279" align="alignnone" width="150"]g g[/caption]

Destinul unei ţări nu se face de o singură generaţie, şi nici nu se face de dragul unei singure generaţii, oricât de tentantă ar fi această dorinţă. Lucrurile trebuiesc privite în perspectivă, într-o perspectivă la fel de îndepărtată ca şi saltul în timp al imaginaţiei. Şi doar atunci, când vom şti cum şi unde vrem să fie poziţionată ţara noastră peste decenii, peste secole, doar atunci vom înţelege traseul pe care trebuie să i-l impulsionăm acum, astăzi. Să ştii exact ce vrei să ajungi şi ce rol vrei să joci în viitor – acesta e ghidul pentru acţiunile din prezent.

Într-o asemenea cheie, chibzuind la limita ipoteticului, se pot formula viziuni şi se pot proiecta strategii prin care îţi poţi permite să treci dincolo de „normele” momentului şi poate chiar să sfidezi rigorile unei „corectitudini politice”, rigori impuse de cei care ei înşişi nu sunt străini de un anumit machiavelism în promovarea propriilor interese.

Voi trece direct, fără ocolişuri, la ideea care ar putea să reprezinte unica opţiune strategică fundamentală pentru Republica Moldova pentru mulţi ani înainte, până în clipa înfăptuirii ei. Este unica opţiune care, fiind acceptată spre realizare, poate plasa această ţară în albia unei perspective de proporţii – opţiunea independenţei, a suveranităţii şi a extinderii teritoriale, Repet, a extinderii teritoriale. Altfel zis, mă refer la ideea de Moldovă Unită.

Am pus în titlul acestui articol trei dintre posibilele calificative cu care poate fi tratată această orientare conceptuală: erezie, utopie şi piatră de temelie. Voi încerca în cele ce urmează să abordez unele din invectivele care pot fi aduse conceptului, dar şi unele replici ca răspuns acestor invective.

Erezia

Afirmând astăzi că eşti pentru refacerea teritorială a Moldovei medievale înseamnă să rişti foarte serios să fii etichetat în cele mai indiscrete moduri posibile. Iar eticheta de „eretic” ar fi probabil una încă destul de indulgentă. Mentalul socio-politic la zi din Republica Moldova este dominat de trei-patru concepte fixe care se prestează a fi dogmatice. Ele, aceste „dogme conceptuale”, sunt înrădăcinate de o vreme şi sunt neîncetat alimentate de diverse influenţe, în mare parte venite din exterior. Din perspectiva lor, orice idei, sau viziuni care nu le respectă tiparul sunt automat catalogate drept „eretice”.

Una din „dogme” susţine că Republica Moldova este un stat artificial, mic şi incapabil să supravieţuiască dacă nu aderă, de jure sau de facto, la o entitate statală mai mare. Adepţii respectivei „dogme” sunt, de regulă, încurajaţi din afară, înarmaţi „ideologic” şi cultivaţi în spiritul „revenirii în Eden-ul” de altădată.

„Dogma” însă poate fi răsturnată printr-o constatare ridicol de simplă şi evidentă – în ciuda tuturor „apocalipselor” prognozate, Republica Moldova totuşi există. Timid, lent, făcând cucuie, păşind peste piedici plasate de „vechi prieteni”, de mai bine de un deceniu şi jumătate Republica Moldova îşi scrie istoria, trecând prin chinurile devenirii sale. Şi cu cât aceste chinuri sunt mai teribile, cu atât mai mare e dorinţa de a supravieţui. În ceea ce ţine de „artificialitatea” acestui proiect de ţară, aici suntem nevoiţi să acceptăm o parte din argumente, dar cu precizarea imediată că această nedreptate poate fi îndreptată printr-un singur mod, nu a-l aderărilor şi integrărilor, ci al întregirii şi al înglobării celorlalte porţiuni natale. Dar despre aceasta ceva mai încolo.

A doua „dogmă” se referă la statutul identitar al poporului Republicii Moldova, care ar fi chipurile incert, gelatinos şi duplicitar. Nici nu avea cum să fie identitatea poporului tratată altfel, odată ce, pe diferite căi, se induceau idei care, fiecare în parte şi toate la un loc, fărâmiţau „scheletul identitar” originar al ţării. Pe de o parte, s-a promovat cu insistenţă teza, foarte seducătoare, precum că populaţia situată între Prut şi Nistru ar fi componentă a „naţiunii române”, deci „români”. Pe de altă parte, s-a tot vorbit că populaţia din Republica Moldova este una „polietnică”, mozaicată şi diluată identitar. În mijlocul unor asemenea confruntări şi opoziţii de convingeri, propagate cu măiestrie, era firesc să se înregistreze un dezechilibru şi o confuzie identitară, această situaţie fiind speculată în plan politic; şi e încă susceptibilă de a fi speculată.

Lucrurile, parţial, au fost clarificate de datele recensământului efectuat în 2004, potrivit cărora, populaţia băştinaşă constituie circa 80% din totalul locuitorilor intervievaţi. Această constatare, alături de procentajul destul de modest care le-a revenit celorlalte etnii conlocuitoare, atestă clar faptul că ideea de „stat polietnic” nu-şi găseşte un suport justificat şi nu reflectă situaţia reală din ţară. O altă constatare este că, dincolo de eventualele manipulări în operarea cu datele, majoritatea covârşitoare a populaţiei băştinaşe totuşi s-a autoidentificat ca „moldoveni”. Deci, la modul practic, Republica Moldova este un stat moldovenesc sau al moldovenilor; o observaţie certă, dar necesară în contextul a ceea ce va urma.

Pe timpuri, aflându-ne în componenţa Uniunii Sovietice, consideram că aveam o oarecare identitate, dar nu aveam libertate. Şi nu ne puteam proiecta dezvoltarea. În prezent însă, considerăm că avem o oarecare libertate, dar ni se spune că nu avem identitate. Şi iarăşi nu ne putem proiecta dezvoltarea.

Acum, odată determinându-se că există o populaţie categoric majoritară, ai cărei exponenţi se autodefinesc ca fiind „moldoveni”, ne apropiem de miezul chestiunii care reprezintă „nucleul dur” şi punctul de referinţă principal şi principial la care trebuie să ne raportăm ori de câte ori punem în discuţie trecutul, prezentul şi viitorul nostru. Pornind de la „cine suntem”, înţelegem ce urmează „să facem”.

Etnicul unui popor este referinţa naturală, indiscutabilă şi fundamentală în definirea sa. În marea lor majoritate, statele s-au creat pe principiu etnic, adică în baza „sângelui comun”, dar şi a „teritoriului comun” şi această formă de creare a unui stat este unica valabilă şi legitimă în termeni de istorie, drept natural şi destin.

Pornind de la acest considerent, populaţia majoritară din Republica Moldova este succesoarea directă a poporului moldovean care a format statul originar Moldova şi care şi-a dezvoltat o constituţie etnică distinctă în arealul geo-politic în care a existat. Victimă însă a intemperiilor istorice, dar şi a diferitelor „înţelegeri”, poporul moldovean a fost fragmentat în trei porţiuni, repartizate pe teritoriile a trei state: Republica Moldova, România şi Ucraina.

Revenind la „dogma” [sau „dogmele”] care condamnă revendicarea identităţii etnice moldoveneşti, această reacţiune din partea „dogmaticilor” nu poate trezi decât nedumerire şi suspiciune. A spune că eşti moldovean înseamnă oare a greşi cu ceva? De ce atâta opoziţie şi atâta înverşunare faţă de cei care îndrăznesc, oriunde ar fi ei, să-şi declare şi să-şi afirme identitatea nativă şi originară de etnic moldovean?

E simptomatică în acest sens reacţia categorică a instituţiilor române faţă de intenţia unui grup de cetăţeni români de la Iaşi de a înregistra Asociaţia „Comunitatea Moldovenilor din România”. Învinuiţi de activitate anti-constituţională şi numiţi „cozi de topor”, fondatorii asociaţiei au fost puşi la „stâlpul infamiei” şi declaraţi aproape „trădători de neam”. O reacţie, deci, foarte emoţională, panicardă chiar. De ce oare? De ce să se teamă România de înfiinţarea unei „comunităţi a moldovenilor”, dacă se tot declară că etnie moldovenească nu există şi, deci, nu ar avea de unde să existe şi susţinători? Sau poate ar avea?

Să ne amintim că în 2000 în România a fost creat Partidul Moldovenilor, prezidat de Constantin Simirad, ex-primar de Iaşi. Formaţiunea a fost însă rapid înglobată în componenţa PSD-ului.

Mai recent, în discursul său din 24 ianuarie a.c., la Iaşi, preşedintele României, Traian Băsescu, iată că a menţionat de trei ori etnonimul „moldoveni”, în timp ce se adresa mulţimii. Deci, o delimitare totuşi există?

Cea de-a treia „dogmă” susţine că în Republica Moldova nu pot exista interese politice separate de un anumit angajament în exterior. Aici, fie că eşti pro-occidental, implicit pro-român, fie că eşti pro-rus. A treia poziţie nu e recunoscută. Alb şi negru; est şi vest; controlat de Kremlin sau curtat de Bucureşti; sau te dai sub NATO, sau te culci sub Moscova; sau eşti cu „noi”, sau eşti cu „ceilalţi” ş.a.m.d. Acestea sunt nişte distincţii şi divizări destul de manipulatorii, inclusiv prin primitivismul lor.

Consider că această limitare la dualitate este una greşită şi în fond artificială. Ne-am obişnuit să privim lucrurile prin această prismă şi această obişnuinţă le ajută unor forţe din interior şi din exterior să ne dirijeze şi să ne intoxifice. De exemplu, dacă cineva încearcă să-şi afirme identitatea de moldovean şi să revendice fosta unitate de „sânge şi pământ”, agenţii dualismului primitiv imediat încep să-l asocieze cu anumite structuri oculte. Logica lor e naiv de simplă: moldovean = moldovenism = concept al guvernanţilor comunişti = interesele ruşilor. Aşa ajungi, din poziţia de promotor al propriei origini etnice în cea de „agent al Kremlinului”. Aberant. Dar asta e consecinţa reflexelor denaturate care ni s-au inoculat cu grijă de diverşi „prieteni”, reflexe şi referinţe în baza cărora destui falşi „patrioţi” înţeleg să ne clasifice.

Exista o a treia cale, o a treia opţiune, cea de mijloc, care nu ţine de dreapta şi de stânga, de vest şi de est, de Zeus şi de Satan. Calea de mijloc presupune că centrul de greutate şi de referinţă al unui popor nu se află la vecinii din dreapta sau la cei din stânga, ci se află exact în mijlocul teritoriilor sale. Opţiunea de mijloc înseamnă că există un singur interes – cel naţional; înseamnă să fii dincolo de reverenţele „dictate de împrejurări” şi să urmăreşti propriile scopuri, chiar dacă la o etapă ele coincid cu ale unui „aliat”, iar la altă etapă – cu ale altuia. A treia cale înseamnă să existe o doctrină naţională clară, o doctrină a statalităţii.

A patra „dogmă”, care o completează pe precedenta, şi care încorsetează în felul său aspiraţiile Republicii Moldova, este că acest stat, acest popor este un „veşnic ostatic al intereselor străine”. Ni s-a cultivat complexul de inferioritate, ni l-am cultivat noi înşine cu un fel de patimă bolnăvicioasă. Ne-am tot autobiciuit, ne-am tot umilit şi gudurat la „picioarele coloşilor”, reamintind în permanenţă unii altora vorba veche despre „înţelepciunea capului plecat”. De fiecare dată, când ne supunea o putere sau alta, primul lucru care ni se întâmpla era că elitele erau fie decimate, fie cumpărate, fie deportate şi spulberate în afară.

La acutizarea tuturor acestor complexe, pierderi şi frustrări au contribuit, în zilele noastre, şi problemele economice, şi divergenţele sociale, şi conflictele induse, şi guvernările profitoare şi incompetente, toate ca una.

Mă întreb uneori: circumstanţele impun starea de spirit, sau totuşi starea de spirit creează circumstanţe? Ni s-a înrădăcinat, aproape arhetipal, mitul „viţelului blând”, care suge la două vaci; mitul de ţară-„papă lapte”. Cât e de avantajos acest comportament? Mi se pare că am păţit-o ca acel emblematic soldat „indecis” care, hotărât să se pună bine cu ambele tabere beligerante, s-a îmbrăcat mixt, cu tunică roşie, dar cu pantaloni albaştri şi a coborât pe câmpul de luptă. Ce a câştigat? Au tras în el din ambele direcţii! Istoria arată că obţine nu cel care cerşeşte, ci doar cel care cere, care pretinde, care smulge.

Au mai avut şi alte ţări „mari depresii”. Însă, s-au mai schimbat lucrurile, s-au mai schimbat vremurile şi, când a venit momentul oportun, au ştiut să se refacă. Totul este trecător. Se dezumflă, mai devreme sau mai târziu, şi unii „coloşi”, se mai destramă unele „puteri”, tot aşa cum se mai cicatrizează rănile, se reformează elitele, se mai rezolvă conflictele, se mai consolidează năzuinţele. Sună utopic? Fireşte. Dar arătaţi-mi un singur proiect de anvergură care să nu fi părut iniţial utopic?

Utopie sau piatră de temelie?

Pentru Republica Moldova există o singură cale să rămână în istorie şi să facă istorie. Aceasta este calea revenirii în timp în parametrii săi teritoriali originari, prin restabilirea comunităţii etnice. Pământ şi Sânge – acestea sunt fundamentele reale şi naturale, care asigură naşterea şi trăinicia unui stat. Restul sunt ficţiune, simboluri şi instrumentări politice.

Noi nu suntem o provincie, o gubernie sau partea rătăcită a vreunei naţiuni. Atât timp cât ne vom considera aşa, un fragment orfan, atât timp vom rămâne incapabili să trecem dincolo de limitele înguste pe care noi înşine ni le-am trasat.

Dezideratul unităţii etnice şi teritoriale, inteligent cultivat şi proiectat, este capabil să catalizeze procesele din interiorul Republicii Moldova. Numai astfel poate fi realizată coeziunea poporului, în jurul unei idei care să-l reprezinte şi care să-i redea demnitatea de sine. Poate sună cinic, iar pentru unii chiar tulburător, dar moldovenii, pentru a se realiza în deplinătatea talentelor şi a năzuinţelor sale trebuie să-şi restabilească „spaţiul vital”. Nu în înţelesul profanat pe care îl mai comportă acest termen, nu prin smulgerea unor teritorii care nu ne aparţin, ci prin alipirea pământurilor care ne-au aparţinut.

Înţeleg prea bine că aceste idei sună poate fără ecou în vitregia zilelor de azi şi de mâine. Însă ceea ce se poate face acum, este să se dea impulsul corect orientat. Perspectiva şi progresul nu au de a face cu viteza, ci cu direcţia. Viitorul e creat de noi, dar nu pentru noi.

Primele condiţii cărora trebuie să le corespundă Republica Moldova este să-şi reliefeze foarte clar aspiraţiile, să-şi promoveze o imagine bine lucrată, să se dezvolte continuu şi accelerat, în plan economic, cultural, ştiinţific, politic, social. Republica Moldova trebuie să devină un stat foarte atractiv, atractiv în primul rând pentru moldovenii de pretutindeni. Pentru a purcede spre realizarea acestor condiţii trebuie să existe nişte valori clare şi acceptate de către populaţia majoritară şi o conducere competentă, modernă, care ar urma doar interesele propriului stat.

Trebuie pus accentul pe ceea ce ne defineşte, pe ceea ce ne uneşte, pe tradiţii şi cultură. Obligatorie pentru toţi trebuie să fie însuşirea şi practicarea limbii de stat, ca unică limbă oficială şi de administrare pe teritoriul republicii. Denumirea limbii este limba română şi aceasta este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Cu cât e mai vast arealul de utilizare a limbii cu atât e mai bine.

Guvernarea comunistă a fost pentru Republica Moldova un „rău necesar” şi asta pentru că ei, comuniştii, au fost primii care într-un mod tranşant au repus în agenda politică chestiunea identităţii moldoveneşti. Problema lor este că au procedat de cele mai multe ori brutal şi au asociat această idee cu propriile interese şi orientări politice, discreditând-o în cele din urmă. Dar diamantul, din câte se ştie, rămâne diamant chiar dacă e aruncat în noroi. Dacă îl cureţi, străluceşte din nou. Aşa e şi cu ideea respectivă. În mâinile unei alte conduceri ar putea să fie promovată cu mai mult tact şi inteligenţă.

Conducerea comunistă însă, pentru a nu rămâne în istoria Republicii Moldova ca o conducere care a fost pe „jumătate gravidă”, trebuie să-şi ducă până la capăt stindardul pe care l-a afişat. Aluziile revendicative lansate de către comunişti dincolo de Prut sunt inexacte, fie şi din considerentul că, la urma urmei, moldoveni sunt şi dincolo de Nistru. Şi nu mă refer la regiunea transnistreană, ci la teritoriile acum ucrainene, dar într-un trecut istoric care au aparţinut Moldovei şi pe care încă locuiesc comunităţi de moldoveni. Moldovenii din Republica Moldova urmează să evalueze foarte serios oportunitatea de a-şi revendica teritoriile sale din Ucraina, din regiunea Cernăuţi, Bucovina, Bugeac. Acest lucru nu poate fi lăsat la discreţia altora, pentru că nimeni nu va ceda teritorii din proprie iniţiativă. Actuala conducere încă mai poate, şi trebuie, să pună pe tapet acest subiect.

Totodată, trebuie intensificat schimbul cultural dintre Republica Moldova şi comunităţile etnice respective, pentru dezinhibarea identitară a moldovenilor din regiuni. Trebuie să fim consecvenţi şi în intenţiile noastre de a beneficia de ieşirea la Marea Neagră, terminalul de la Giurgiuleşti fiind, în prezent, unica modalitate prin care această intenţie poate fi realizată.

Soarta de viitor a Ucrainei, în fond, nu este una cu prognoze foarte optimiste. Acest megaproiect politic care se numeşte Ucraina, fiind croit din fragmente aparţinând altor state, ar putea să se dezmembreze la o adică, fie şi peste decenii. Dacă i se întâmplă, legăturile cu pământurile noastre de acolo trebuiesc fortificate de pe acum.

Când vom lua, ca stat, o poziţie hotărâtă şi revendicativă în raport cu statele vecine, imaginea noastră în plan extern ar putea suporta o metamorfoză favorabilă.

Transnistria se simte importantă pentru că noi îi acordăm importanţă excesivă. Cei din stânga Nistrului trebuie să înţeleagă că scopul Republicii Moldova este să-şi consolideze statalitatea şi reîntregirea teritorială. Mai mult, scopul nostru cu bătaie lungă este alipirea teritoriilor istorice. Când vor înţelege că toate conducerile de la Chişinău sunt ferme în decizia lor de a nu-şi schimba adresa politică şi îşi propun să formeze un stat solid în regiune, atitudinea lor faţă de noi s-ar putea modifica. Şi schimbarea atitudinii e un prim pas, unul foarte important.

Păstrarea neutralităţii şi excluderea oricărui element militar străin de pe teritoriul nostru trebuie să fie un alt obiectiv asupra căruia urmează să se insiste în mod categoric. Chiar şi cu Federaţia Rusă negocierile pot fi purtate într-un mod mai încrezător şi mai pragmatic. Noilor conduceri poate le va reuşi mai bine.

Cei care duc o „politică de ierbivore” în relaţiile cu alte state, sunt priviţi ca nişte „ierbivore”. Noi practic nu mai avem ce pierde. Iar când nu mai ai unde să faci un pas înapoi, nu îţi rămâne decât să faci paşi înainte.

În dezvoltarea sa, în cucerire sau extindere, un popor are o singură limită – limita propriei cutezanţe.

Dorian Furtună


- See more at: http://vox.publika.md/politica/despre-moldova-lui-dorian-furtuna-si-ideea-moldovei-unite-erezie-utopie-sau-piatra-de-temelie-505294.html#sthash.2oUTt9pu.dpuf


[caption id="attachment_276" align="alignnone" width="150"]h h[/caption]

Mai multe de la Nicolai Pascaru


Comentarii

Nu sunt comentarii