9 februarie 2018, 18:56

Zidirea personalității

Nimic în această viață nu este întîmlător totul are o logică,astfel este și personalitatea omului.Diferite nuanțe emoționale șlefuite de trecerea timpului produce o experiență de viziuni asupra lumii.De la început este gîndul, apoi vorba și se sfîrșește cu fapta.Gîndirea este o lume a viselor și aspirațiilor omenești, aceasta este o realitate aparte plină de farmec.Vorbele sunt  o parte a gîndirei care sunt evedențiate de emoții.Din gînd și vorbe se fac faptele.Totul are o logică nimic nu-i întîmplător. Fiindcă faptele nu se efectuiază fără de acel gînd,care a mocnit ca o scînteie în inima omului.Acea ideie care face să se deosebească gindirea diferitor popoare este conceptul de bine și rău.Sunt trei teorii ai binelui și rău:

1 teorie.. Compararea a două lucruri care din acestea este mai efectiv,util,mare sau mic,grandiose sau mizer,atrăgător sau urît.Și ceia ce e cel mai interesant,în alegerea din două care este mai atrăgător în comparație cu alt lucru poate să fie mai urît (decît un al treilea exemplu).Totul se află prin comparație cu ceva.

2 teorie…Succesul și greșeala.Sunt deasemenea ce caracterizează binele și răul.Dacă ai succes este este bine,dacă ai făcut greșeală este rău.Aceasta este tipul de gîndire pragmatic ai lumii occidentale din zilele noastre,cînd se judecă de om după avere,popularitate și succesul lui.

3 teorie…Binele și răul ai moralității.Este cel mai cunoscut concept,care  înseamnă faptele blînde de grijă și respect pentru orice tip de om,pentru lumina bunătății.

Aceste teorii,prima fiind analiza  promtă a realității,a doua stragie a vieții pentru cîștigul existențealist iar a treia teorie pentru pacea și bucuria sufletească.

Stilul de viață este o parte importantă de formare ai personalității.Prin alte cuvinte este nivelul omului de adaptare la mediu.Sunt deasemenea trei tipuri de adaptare: intelectual,fizic și emițional.La fiecare om este diferit și prevalează unul și stagnează altele.De aici vine tendința de la care din ele noi primim plăcere înspre dezvoltere.Personalitatea este ceva  complex și se formeză din factele și oamenii care au venit întîmplător în viața noastră.Iar acestea uninduse într-un punct fac individul care este diferit de alții,fiindcă în viața lor au fost facte și alți  oameni iau stimulat să fie așa cum ei sunt.Personlitatea umana  este frumoasă  fiindcă e unicală și nu are limită de dezvoltare,pentru a da roade din semința de nea dat universul.pentru a fi mai buni.Comentarii

Nu sunt comentarii


2 mb
This page was created in 0.0252 seconds