9 martie 2015, 16:08

„Sînt oameni groaznici şi foarte viteji;

Ştefan nu putea deveni Mare fără o oaste moldovană!

Citate despre ostaşii şi armata moldovană sec. XVI, aduse de cronicari, istorici, martori oculari străini, contemporani ai vremii.

Graziani: „Ei se bat cu aşa îndrăzneală, cu un aşa dispreţ pentru duşman, cu o aşa încredere în sine, încît adesea cu o mînă de oameni înfrînseră mari armate ale vecinilor”…

Vigenere: „E un popor totdeauna foarte ciudat, capriţios, supărăcios; dar atît de dur şi războinic, încît nu o dată a dat învăţătură acelora ce nu-l lăsau în pace”…

Reichersdorf: „Neamul moldovenesc e nemilos, cam barbar, dar foarte ager, după propria sa manieră, în arta militară”…

Ruggieri: „Sînt oameni foarte viteji, dar nu prea au arme, întrebuinţînd în ofensivă mai ales arce”…

Veranzio: „Moldovenii întrec pe valahi în bravură, dar valahii întrec pe moldoveni în ospetalitate”…

Bielski: „Ostaşii moldoveni sînt viteji şi meşteri de a mînui suliţa şi a se apăra cu scutul, deşi sînt nişte ţărani obişnuiţi luaţi de la plug”…

Gorecki: „Fiecare moldovan, pînă şi cel mai sărac, cată să aibă un cal, care-l serveşte pentru jaf şi pentru război”…

Orzechowski: „Sînt oameni groaznici şi foarte viteji; şi nici că este pe faţa pămîntului un alt popor care pentru gloria războinică şi eroism să apere ţărişoara lor aşa mică contra mai multor duşmani, atacîndu-i sau respingîndu-i fără încetare”…Mai multe de la Nicolai Pascaru


Comentarii

Nu sunt comentarii


2 mb
This page was created in 0.0429 seconds